Innostratie levert interim-capaciteit voor overheids- en semi-overheidsorganisaties. Met Innostratie zorgt u ervoor dat uw afdeling niet stuurloos achterblijft bij langdurige ziekte of vertrek van de huidige leidinggevende. Ook levert Innostratie tijdelijke capaciteit om de rol van projectleider in uw organisatie in te vullen.  

Innostratie is niet alleen in staat om sturende capaciteit te leveren. Innostratie zorgt ook voor de noodzakelijk aanvullende capaciteit in de uitvoering van financieel administratieve processen. Denk bijvoorbeeld aan de coördinatie van het jaarrekeningproces, begrotingssamenstelling, tussentijdse rapportages en financiële advisering. Daarnaast bezit Innostratie specifieke kennis op het vlak van salarisadministratie. En natuurlijk, ook in projectverband functioneert de interim capaciteit van Innostratie uitstekend.

In het bijzonder is Innostratie gespecialiseerd in het bouwen van Microsoft Excel-modellen én -programma's. Hiermee worden processen zoveel mogelijk geautomatiseerd, gericht op tijdwinst, kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering. Innostratie beperkt zich wat betreft de inzet van de Excel-expertise niet alleen tot de sector (semi)overheid maar richt zich tevens op het bedrijfsleven!

Door de inzet van Excel-expertise zorgt "Innostratie" voor:

 INNOVATIE van uw ADMINISTRATIE. 


 

Innostratie staat bij zijn klanten bekend om de enthousiaste, flexibele en creatieve wijze waarmee capaciteitsvraagstukken en kantoorautomatiseringsproblemen worden aangepakt. Sinds de oprichting in 2001 heeft Innostratie met meerdere organisaties een vertrouwde relatie opgebouwd.