Innostratie levert doordachte maatwerkoplossingen in Microsoft Excel.

Kenmerken:

 • tijdsbesparing
 • kwaliteitsverbetering
 • terugdringen foutkans
 • professionalisering
 • aansprekende lay-out
 • frauderisicobeperking

Enkele voorbeelden:

 • prognosemodel Wmo-kosten gemeente ter ondersteuning inzicht budgetontwikkeling (op basis van PxQ)
 • prognosemodel maatstafontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds
 • alle denkbare financiële modellen voor gemeenten, van begroting tot jaarrekening en alles wat daar ondersteunend aan is
 • aan financieel systeem gekoppelde subadministratie grexen, met geautomatiseerde jaarwerkroutine
 • beslismodel herijking verdeelsleutels Veiligheidsregio
 • egalisatiemodel dekking kapitaallasten 
 • offerte- en factureerprogramma voor kleine zelfstandigen
 • geautomatiseerde bewerking csv-bestanden
 • geautomatiseerde worklow salarisadministratie Politie MWB (>3.000 medew.) met importfunctie Beaufort
 • geautomatiseerde workflow ziekteregistraties 
 • controle-/specificatiebestanden tussenrekeningen
 • importbestanden (bijv. voor salarismutaties en journaalposten) 

Als je je afvraagt of het niet beter, sneller of mooier kan, dan is het antwoord waarschijnlijk: JA !

Daar waar anderen stoppen, zet Innostratie nog een paar stappen extra.